Traseu Dorobantu - Plevna - Retur

Calarasi
Incepatori
  • Nivel – începători
  • Durată – 1 zi
  • Distanță – 44 km
  • Suprafață – pavat
  • Tip bicicletă – cursieră

Ruta traseului este Dorobanțu – Boșneagu – Ulmu – Făurei – Zimbru – Plevna

            Suntem transportați de echipa organizatoare la Dorobanțu, de unde ieșim pe DJ304 și pedalăm spre nord înspre satele Boșneagu, Ulmu și Făurei, pe malurile Bălții Mostiștea care a fost declarată rezervație naturală și unde se pot admira lebede.

            Continuăm traseul pe DJ304 înspre satul Zimbru, iar de aici mai avem aproximativ 7 km până în satul Plevna. Aici ne vom odihni puțin după care vom pleca înapoi spre Dorobanțu.

Obiective turistice din zonă

Muzeul Municipal, Călărași

Muzeul Municipal Călărași este situat în vechiul sediu al Primăriei. Clădirea a fost construită pentru această destinatie administrativă în anii 1886-1887și prin urmare, la începutul lunii ianuarie a anului 1888, instituția și-a început activitatea într-un imobil nou.

            Din punct de vedere expozițional, muzeul urmărește cronologic istoria localităților din Călărași, începând cu prezentarea descoperirilor arheologice, trecând prin menționarea primelor referințe documentare, prezentând momentul schimbării statutului (1833 - capitala județului) și momentul eliberării (1852), dar și momentul în care întregul popor român trecea prin momente dificile (războiul de independență, primul și al doilea război mondial), încheind cu perioada comunistă și cu perioada contemporană.

            Spațiul expozițional dedicat celor menționate mai sus se află la parterul clădirii, în 8 încăperi care sunt amenajate tehnic muzeal. La etaj, clădirea desfășoară activități expoziționale, precum și activități creative.

Muzeul este înregistrat pe Lista Monumentelor Istorice.

Catedrala ortodoxă Sf. Nicolae, Călărași

Biserica este construită din cărămidă, pe o fundație rezistentă; are forma unui magazin cu lungimea de 29 m, lățimea de 10,5 m și înălțimea de 21 m, având două abside mai mici, iar absida altarului este mai mare, de formă semicirculară.

            Portalul bisericii este dreptunghiular, deschis și delimitat de patru suporturi de formă rotundă. În naos și în pronaos, tavanul este drept și este susținut pe două rânduri de suporturi, din care cinci în formă rotundă, cu frumoase litere mari, care ne aduc aminte de biserica Nașterea lui Dumnezeu din Betleem.

            Biserica are două cupole, una este deschisă și cealaltă închisă, aceasta din urmă servind ca turn al bisericii unde sunt instalate cele două clopote. Acoperișul și cupolele sunt acoperite cu plăci galvanizate.

            Pictura bisericii, executată în ulei și într-un stil realist, are o mare valoare artistică, fiind executată în anul 1908 de pictorul italian Orest Cantini. Paravanul altarului și cele două scaune episcopale, de o noblețe deosebită, sunt executate din lemn de stejar de către sculptorul M. Babic, în anul 1908. Icoanele împăratului, icoanele sfântului titular și ale Sfântului Ioan Botezătorul de pe paravanul altarului, sunt înlănțuite cu argint, având o lucrare spectaculoasă.

            Congregația are o bibliotecă parohială funcțională. Congregația organizează activități parohiale cu participanții la biserică, precum și cu studenții din parohie.

Biserica Sfinții Dumitru și Nestor, Mănăstirea

Biserica Sfinții Dumitru și Nestor este o construcție voievodală, ridicată în vremea și la comanda voievodului Matei Basarab și a soției sale, Elina, în anul 1648. Acest fapt apare în inscripția sculptată în piatră, scrisă cu litere mari în relief, care este situată deasupra ușii de intrare în nartex.

            În anul 1900, biserica este recondiționată din nou în interior și în exterior, acoperită cu plăci, dotată cu ferestre și uși noi, pe cheltuiala administrației proprietății regale din localitate. În anul 1937 este acoperită cu plăci noi, se amenajează pardoseala din mozaic și se construiește cu ziduri de beton și fier forjat, de asemenea pe cheltuiala proprietății regale. În anul 1970 au fost realizate lucrări de consolidare la turnul mare și portal și este pictată în stil bizantin.

            Inscripția scrisă în anul 1900 este situată deasupra ușii de intrare în biserică și este scrisă cu majuscule, incizate pe placa de marmură albă: "Această biserică sfântă a lui Matei Basarab a fost recondiționată de către Maiestatea Sa Regele Carol I în anul MCM și al XXXIV-lea al domniei sale."

            Inscripția din anul 1937 este situată deasupra ușii de intrare în biserică, sub inscripția menționată mai sus, și este scrisă cu majuscule, incizate pe placa de marmură albă: "În anul 1937 această biserică sfântă a fost reparată în întregime de Maiestatea Sa Regele Carol al II-lea."

            Biserica are planul în forma unei nave cu lungimea de 26,7 m, lățimea de 9,3 m și înălțimea de 25 m și este construită din cărămizi subțiri cu cretă hidraulică având pereți cu o lățime de 1, 45 m. Are un singur turn masiv situat peste nartex, care are și rolul de clopotniță. Suprafața totală construită este de 230 metri pătrați.

Boier Moflea Pub &Grill

Adresă: sat Dorobanțu, Călărași

Telefon: 0758 317 675

Complex Turistic și restaurant Albatros 3 stele

Adresă: Soseaua Chiciului nr 7, Călărași 910088

Telefon: 0721 908 413

UE RO GOV INTERREG