Traseu Manastirea - Sarulesti Gara

Calarasi
Incepatori
  • Nivel – începători/avansați
  • Durată – 1 zi
  • Distanță – 42 km/84 km
  • Suprafață – pavat
  • Tip bicicletă – cursieră

            Traseul de la Mănăstirea poate fi atât pentru începători cât și pentru avansați. Astfel, pentru începători traseul va fi Mănăstirea – Sărulești Gară, pe o distanță de 42 km, iar traseul de avansați va fi Mănăstirea – Sărulești Gară și retur, pe o distanță de 84 km.

            Ruta traseului este Mănăstirea – Coconi – Sultana – Curătești – Luptători – Frăsinet – Dănești – Vlădiceasca – Valea Argovei – Siliștea – Coțofanca – Sărulești – Săndulița – Sărulești Gară

            Plecăm din Mănăstirea pe DJ303 și urcăm pe malurile rezervației naturale proteja Balta Mostiștea trecând pe rând prin satele Coconi, Sultana, Curătești, Luptători și ajungem în satul Frăsinet, mergem pe malul lacului Frăsinet și ținem drumul județean înspre est până ajunge la Dănești, iar de aici urcăm spre nord prin satele Vlădiceasca, Valea Argovei, Siliștea apoi prin Coțofanca pe malul lacului Cocorilor și ne continuăm drumul până în satul Săndulița trecând prin Sărulești, pe malul Lacului Sărulești.

            Lacul Sărulești un lac antropic amenajat pe râul Mostiștea, foarte apreciat pentru turismul de pescuit, unde s-au înregistrat recorduri mondiale la pescuitul la crap oglindă.

             Din Săndulița menținem DJ303 și mergem spre est aproximativ 4 km, traversăm autostrada Soarelui și ajungem la Sărulești Gară. Aici se încheie traseul destinat începătorilor.

            Ne odihni cu toții aici iar apoi cei avansați își vor continua traseul de retur la Mănăstirea.

 

Obiective turistice din zonă

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sultana

Biserica congregației este situată în centrul satului Sultana, la aproximativ 200 m de lacul Mostiștea. Existența bisericii din satul Odaia Vlădichii, care astăzi face parte din satul Sultana, este menționată în secolul al XVIII-lea, fiind situată în apropierea casei aristocratice. În anul 1810, satul Odaia Vlădichii avea 25 gospodării și 135 de locuitori. Vechea biserică de lemn, cu sfântul hram Adormirea Maicii Domnului, a fost construită de săteni pe proprietatea bisericii Cotroceni. La biserică slujeau un preot și un cantor.

            Biserica a fost reconstruită de la ziduri între anii 1834 - 1835. Din cauza faptului că locul de cult era distrus, între anii 1931 - 1938 acesta este reconstruit și picturile refăcute.

Sfântul lăcaș de cult este construit în formă de cruce cu lungimea de 21 m, lățimea de lângă abside este de 11 m și înălțimea de 18 m. Biserica este construită din cărămizi și acoperită cu plăci zincate.

            Biserica are trei cupole octogonale, două în față pe pronaos și una superioară pe naos, pe care sunt asamblate trei cruci de oțel. Pe ambele laturi ale pronaosului sunt abside semicirculare pe interior și semi-octogonale la exterior, acoperite de două semi-calote sferice, având aceeași formă ca altarul. Nartexul are o formă dreptunghiulară, fiind acoperit de o calotă semi-cilindrică.

            Pictura bisericii a fost executată în anul 1937 de pictorul Mihail Mitescu. Paravanul altarului este sculptat în lemn de stejar și împodobit cu icoane pictate de același autor menționat mai sus.

La Sălcii Sarulești

Adresă: Strada Emil Cioran, Sărulești 917215

Telefon: 0720 669 057

Biserica Sfinții Dumitru și Nestor, Mănăstirea

Biserica Sfinții Dumitru și Nestor este o construcție voievodală, ridicată în vremea și la comanda voievodului Matei Basarab și a soției sale, Elina, în anul 1648. Acest fapt apare în inscripția sculptată în piatră, scrisă cu litere mari în relief, care este situată deasupra ușii de intrare în nartex.

            În anul 1900, biserica este recondiționată din nou în interior și în exterior, acoperită cu plăci, dotată cu ferestre și uși noi, pe cheltuiala administrației proprietății regale din localitate. În anul 1937 este acoperită cu plăci noi, se amenajează pardoseala din mozaic și se construiește cu ziduri de beton și fier forjat, de asemenea pe cheltuiala proprietății regale. În anul 1970 au fost realizate lucrări de consolidare la turnul mare și portal și este pictată în stil bizantin.

            Inscripția scrisă în anul 1900 este situată deasupra ușii de intrare în biserică și este scrisă cu majuscule, incizate pe placa de marmură albă: "Această biserică sfântă a lui Matei Basarab a fost recondiționată de către Maiestatea Sa Regele Carol I în anul MCM și al XXXIV-lea al domniei sale."

            Inscripția din anul 1937 este situată deasupra ușii de intrare în biserică, sub inscripția menționată mai sus, și este scrisă cu majuscule, incizate pe placa de marmură albă: "În anul 1937 această biserică sfântă a fost reparată în întregime de Maiestatea Sa Regele Carol al II-lea."

            Biserica are planul în forma unei nave cu lungimea de 26,7 m, lățimea de 9,3 m și înălțimea de 25 m și este construită din cărămizi subțiri cu cretă hidraulică având pereți cu o lățime de 1, 45 m. Are un singur turn masiv situat peste nartex, care are și rolul de clopotniță. Suprafața totală construită este de 230 metri pătrați.

Mănăstirea Tăricerni, Tăriceni-Frăsinet

În 1828, negustorul grec Hristofor Guva, construiește de la fundație Mănăstirea Tăriceani, refăcută în mai multe rânduri, așa cum este menționat și în inscripția bisericii.

Lăcașul de cult a fost transformat în timp într-o mănăstire pentru superiorii greci și români care aparțineau Congregației Odaia Vlădichii (astăzi Sultana). După terminare, biserica a fost dedicată Muntelui Sfânt. Mănăstirea a fost apoi dizolvată odată cu secularizarea lui A. I. Cuza, iar biserica a rămas în folosința locuitorilor satului până în 1970 - 1971, când au fost dislocați de regimul comunist.

            Biserica Tăriceni este construită din cărămizi împăturite cu paie și argilă, o caracteristică pentru toate bisericile din Bărăgan, atunci când lipsește piatra de râu. Materialul și tehnica de construcție arată că clădirea monahală a fost construită dintr-o necesitate spirituală a locuitorilor și nu avea un rol de apărare. A fost construită pe un deal cu formă dreptunghiulară fără perete înconjurător, iar la nord și în partea de vest au fost găsite casele superiorilor.

            În interior există și picturi valoroase aduse de la Muntele Sfânt Athos, dovada fiind semnătura cu litere grecești de pe picturi. De asemenea, interiorul are o cromatică luminoasă, fiind folosit în special roșul, verdele, albul și galbenul auriu, ceea ce conferă o luminozitate deosebită. Fețele sfinților sunt luminoase, optimiste, aproape intrând în consonanță cu spiritul locuitorilor satului Tăriceni, care au făcut față evenimentelor timpului.

Complex Turistic și restaurant Albatros 3 stele

Adresă: Soseaua Chiciului nr 7, Călărași 910088

Telefon: 0721 908 413

UE RO GOV INTERREG