AISSER

Мисията на AISSER е да намали различията в социалното и икономическото развитие между Румъния и другите страни - членки на Европйския съюз чрез иницииране на действия за: развитие на основната инфрструктура по европейски стандарти, повишаване в дългосрочен план на конкурентоспособността на румънската икономика, развиване на по-ефикасна употреба на човешкия капитал на Румъния, на ефикасен административен капацитет, консолидиране и насърчаване на балансирано териториално развитие.

Перспективата на AISSER отразява едно балансирано и динамично общество, концентрирано върху устойчивото развитие и насърчаването на равноправието в шансовете. Дейността се ръководи от силни ценности като отговорност, действие и участие, уважение и достойнство, подкрепа за обществото, сътрудничество и партньорство.

AISSER Кълъраш има следните цели:

  1. Насърчаване на доброволчеството, стимулиране асоциирането на младежите;
  2. Насърчаване, подкрепа и възнаграждаване на младите таланти;
  3. Насърчаване опознаването на националната култура и традиции;
  4. Информиране и обучение относно националните и международни ценности, защита на околната среда, подкрепа на спорта и туризма за младежи;
  5. Развитие и диверсифициране на предлаганите услуги и програми за младежта, обучение на младежите в духа на ценностите и принципите на Европейския съюз.

Контакт
Адрес: бул. Републичии № 50B, Кълъраш, Румъния
имейл: office@aisser.ro
телефон: +40 371 015145
факс: +40 242 316141

UE BG GOV INTERREG