За проекта

„Danube on 2 wheels” ще бъде пилотен проект чрез създаване на вело-туристически пакети. Практически, целта на проекта е да се поставят основите за бъдещо развитие чрез организиране на масови вело-туристически събития, от постоянен характер, за любителите на спорт и събития за отдих, с цел устойчивото насърчаване на природното наследство в трансграничната зона Румъния - България, чрез екотуризма.

Проектът „Danube on 2 wheels”  визира развитието на туризма в румънско-българския трансграничен регион по поречието на река Дунав, като използва естествения потенциал на района чрез насърчаване на приятелска и здравословна околна среда и чист климат за гражданите и гостите на региона, запазвайки културните и природните ценности, устойчивото регионално развитие, както и създавайки възможности за практикуване на "зелен" туризъм в региона.

Проектът „Danube on 2 wheels” се изпълнява в партньорство от три НПО организации от Румъния и България, както следва:

Главен бенефициер - Лидер по проекта: Сдружение АИССЕР Кълъраш

 • Лице за контакт - Андрей Щефан СТОЯН, председател
 • Адрес: Бул. Републичии № 50В, Кълъраш, Румъния
 • Телефон: 0371/015.145
 • имейл: office@aisser.ro
 • Интернет страница: www.aisser.ro
 • Фейсбук профил: www.facebook.com/AISSERCalarasi/

Целта на организацията е да управлява проекти, които допринасят за икономическото, социално, образователно, културно, екологично и туристическо развитие в местните и регионалните общности, най-вече в региона на Долен Дунав и да подкрепя всички форми на икономическо и социално, мултикултурно, спортно сътрудничество между двете съседни страни - Румъния и България.

Бенефициер 2 - Сдружение „Sport for you and me” („Спорт за теб и мен”) Видин

 • Лице за контакт: Станислав Сашев Стоичков, председател
 • Адрес: ул. "Арда" № 8, Кула, Видин, България
 • Телефон: +359888152905/+35929202010
 • имейл: sport_kayak@abv.bg
 • уебсайт: www.sportzatebimen.com

Основната сфера на дейност на сдружение „Спорт за теб и мен” е развитие, утвърждаване и насърчаване на практическите спортове. Сдружението насърчава сътрудничеството на всички нива: трансгранично, регионално, интеррегионално, транснационално и местно. Също така, насърчава и интелигентното, устойчиво и включващо развитие, както и защитата на трансграничната идентичност. Сдружението провежда спортни състезания и организира пилотни събития за насърчаване подобряването на капацитета за запазване и устойчиво използване на природното, историческо и културно наследство, включително в трансграничните региони.

Сдружение „Спорт за теб и мен” печели професионален опит чрез изпълнение на 10 проекта, чиято цел е промоциране на спорта. Ведно с това организира и събития, стимулиращи включващия растеж и устойчивото развитие на селските региони. Също така участва в реализирането обмени на опит между младежи и работни ателиета, чиято цел е окуражаване на здравословен начин на живот и промоциране ресурсите на природното наследство. Спортният клуб ще подкрепи дейностите по проект чрез предоставяне на разположение на професионални спортисти и гребци на кану-каяк, за да подкрепи атрактивността и конкурентоспособността в трансграничния регион. Клубът е регистриран в Националния регистър на спортните организации и е член на Българската федерация кану - каяк, както и на Българската федерация по културизъм.

Бенефициер 3 - Сдружение спортен клуб АКТИС

 • Лице за контакт: Даниел Бълънцяну, председател
 • Адрес: Бул. Републичии № 50В, Кълъраш, Румъния
 • Телефон: 0722/468 038
 • имейл: office@actisclub.ro
 • уебсайт: www.actisclub.ro

Сдружение Спортен клуб АКТИС е учредено през 2015 г. като има за цел организиране и управление на спортни и рекреативни дейности, промоциране на спорта, практикуването на спорт от членовете на сдружението и от всички възрастови категории, както и любители на движението, участието в спортни дейности и състезания.

Практически, сдружението си поставя за цел да развие масова спортна култура чрез проекти, базиращи се на опит и на развлечение, в които хората, които участват в събитията - от деца до младежи, родители и баби и дядовци, могат и да спортуват, а не само да слушат за ползите от спорта.

Описание на проекта

Проектът  „Danube on 2 wheels”, код ROBG 277 е финансиран по програмата INTERREG V-A Румъния - България, 3 Покана, по Приоритетна ос 2 „A Green Region” ("Зелен регион").

Целевата група по проекта

Целевата група по проекта е представена както от колоездачи - любители, така и от професионалисти, ентусиасти, запалени по колоезденето (млади, възрастни, семейства, хора с увреждания).  

Колоезденето е спорт, практикуван от все по-голям брой хора, без значение от тяхната възраст и социална позиция. Това е форма на развлекателен туризъм, пораждаща редица положителни резултати: екологичен е, промоцира здравословен начин на живот и използва превозни средства с ниски разходи.

Като важен туристически продукт, колоезденето също така е интересно от икономическа гледна точка. Все по-голям брой местни и чуждестранни туристи избират активните ваканции, обуславящи нарастване на търсенето на интегрирани велотуристически пакети.

Хората, които ще преминат през някои от нашите маршрути с колело, със сигурност ще бъдат очаровани и няма да съжаляват за решението си. Ще са част от незабравим опит и чудесни пейзажи, ще заредят батериите си, като се заредят с чиста и положителна енергия от природата.

Така, проектът „Danube on 2 wheels” е предназначен за следните категории лица:

 • тези,които искат да открият пряко природата, чрез директни средства;
 • тези, които имат нужда от чист въздух и малко динамика в техния живот;
 • тези, които не се плашат от приключенията, непредвиденото и непознатото;
 • тези, които избират да преживеят красотата на дивите места направо през "филтъра" на собствените си усещания;
 • тези, които могат да се откажат от мобилните си телефони, лаптопи и да ги заменят с реалната социализация, вдъхновението на чистия въздух, възхищение от природата във всичките й форми;
 • тези, които се страхуват, но и тези, които едва сега се осмеляват да се осмелят...

С цел събиране на колкото се може по-голям брой участници за велосипедните събития е закупено спортно оборудване, предназначено както за начинаещите участници, така и за професионалистите; както за семейства с деца, така и за инвалиди. 

Продължителността на проекта - 18 месеца - август 2018 - февруари 2020       

Място на изпълнение на проекта

Мястото на изпълнение на проекта е представено от целия трансграничен регион Румъния - България:

 • Седем окръга от Румъния: Мехединци, Олт, Долж, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца;
 • Осем области от България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.

„Danube on 2 wheels” е проект с амбициозна и добре дефинирана цел: поставяне на румънските и български брегове, свързани чрез естествената граница на река Дунав, на международната карта на вело туризма.

Основна цел на проекта

Основната цел е създаване на нов интегриран туристически продукт за любители на приключенски туризъм - вело-туристически маршрут -, за да се използва по-добре общия туристически потенциал.

Ведно с това, новите туристически продукти ще подкрепят устойчивото развитие на региона от икономическа, културна и социална гледна точка.

Специфични цели на проекта:

Закупуване на специфично оборудване за осъществяване на вело-туристически маршрути и организиране на вело-състезания:

 • велосипеди за начинаещи и напреднали;
 • велосипеди за тракинг и планински велосипеди;
 • велосипеди за деца;
 • велосипеди за лица с увреждания;
 • аксесоари за безопасност;
 • МПС за транспорт
 • логистични материали за спортните събития.

Организиране на пилотни дейности

Чрез проекта бяха създадени три нови велотуристически интегрирани продукта, предназначени за експедиции по асфалт, оф-роуд и развлекателни експедиции за начинаещи, напреднали, семейства и хора с увреждания. 

В трансграничната зона, както в Румъния, така и в България ще бъдат организирани пилотни дейности за предлаганите по проекта туристически пакети. Събитията ще бъдат редица видове, еднодневни, за начинаещи колоездачи, и двудневни - тридневни - за напреднали и професионалисти.  В рамките на тези събития ще бъдат осигурени настаняване, изхранване за всички участници (Внимание! Услугите по настаняване и изхранване ще бъдат осигурени до размера на определения таван по проекта).

Общо ще бъдат организирани 12 пилотни дейности в избираемата зона по проекта, като ще се използва спортно оборудване, за да се промотират новите туристически продукти:

 •  4 експериментални приключенски екскурзии с колела, на асфалт (продължителност на екскурзията: 3 дни);
 • 4 експериментални приключенски екскурзии с колела, оф-роуд (продължителност на екскурзията: 3 дни);
 • 2 експериментални приключенски екскурзии за семейства с деца (продължителност на екскурзията: 3 дни);
 • 2 експериментални екскурзии за хора с увреждания и техните лични асистенти (продължителност на екскурзията: 3 дни).

Очакваните резултати по проекта са следните:

 • интегрирани туристически продукти ще се концентрират върху привличането през края на седмицата и отпуските на туристи като семейства, групи приятели и колеги, любители на приключенията. Също така, туристическите продукти ще бъдат предназначени за детски групи, както и за хора с увреждания;
 • три нови велотуристически интегрирани продукта, предназначени за експедиции по асфалт, оф-роуд и развлекателни експедиции за начинаещи, напреднали, семейства и хора с увреждания.
 • 2 стратегии/проучвания за подобряване устойчивото използване на природното и културно наследство:
  • 1 обща стратегия за идентифициране на туристически маршрути по Дунав и за изследване на природното и културно наследство. Стратегията ще включва специфични ресурси за промотиране и развитие на природния туризъм (природни и защитени национални паркове, минерални извори, гори и зони с изключителна природна красота и т.н.) и на културния туризъм (исторически сгради с уникална стойност, археологически обекти, исторически и художествени паметници, фестивали и т.н.).
  • 1 обща стратегия за промотиране на интегрираните туристически продукти, включително на трансграничната зона, визирана по проекта. Стратегията ще съдържа: една мрежа за промотиране на интегрираните туристически продукти, участие в национални туристически търгове както в Румъня, така и в България и за промотиране на интегрираните туристически продукти;
 • промоционални материали (рол-ъп, брошури, листовки, тефтери, еко-химикалки, USB памети, ключодържатели);
 • интернет страница за промотиране на интегрираните туристически продукти;
 • мобилно приложение за заинтересованите да достъпт директно от мобилния си телефон вело-туристическите маршрути от избираемата зона на проекта, което предлага полезни информации като: инструкции за маршрута, снимки от маршрута, места за настаняване, къмпинг зони, ресторанти, места за почивка и т.н.;
 • промотиране в социалните мрежи (Facebook и Instagram);
 • интерактивна карта, на която могат да се визуализират по интерактивен начин преминатите туристически маршрути, която ще бъде директно свързана с уеб страницата за презентиране и мобилното приложение;
 • 12 пилотни дейности в избираемата зона по проекта, които ще намерите по-горе детайлно изброени.
 • 2 точки за велотуристическо информиране, по една за всяка част от границата.
 • 5,600 нощувки в региона
UE BG GOV INTERREG