политика за поверителност

I. Общи информации

Поверителността на Вашите лични данни е изключително важна за нас, Асоциацията за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, в качеството ни на администратор на данни.

Информациите, намиращи се на тази страница имат ролята да Ви информират относно обработването на Вашите лични данни, в контекста на използване на интернет страницата www.danubeon2wheels.eu („Сайтът”).

II. Какви информации събираме

Събираме и обработваме данните, които ни изпращате, за да достъпите Сайта и/или за да използвате нашите Услуги.

Сред най-важните лични информации, които събираме, се броят:

Вашите контактни данни - фамилия, име, имейл адрес, пощенски адрес, телефон.

информации относно преференции или възраст, пол и Вашите интереси.

информации, необходими, за да Ви запишем в курсовете, организирани от нашата организация.

Вашите данни за вход - потребителско име (имейл адрес), парола.

За да подобрим нашия Сайт и Услуги и за да ги направим по-ефикасни и по-адаптирани към Вашите нужди и изисквания, нашите сървъри събират автоматично технически данни, от които някои могат да бъдат считани за данни с личен характер.

Данни относно трафика, които могат да бъдат събирани:

IP адрес

HTTP грешки

версия и вид на браузъра, използван от Потребителя на Сайта и/или на услугите.

времето на свързване към Сайта и продължителността на използване на Услугите

линкове, на които кликвате, когато се намирате на Сайта

стандартни информации относно дневника на сървъра, широчината на лентата, софтуер инсталиран на Вашия компютър.

III. Как да използваме събраните информации

Извън нашите цели, които са видни от задълженията по договора - легитимни интереси и законови разпоредби, обработването на Вашите лични данни ще се извършва само с Вашето съгласие.

Искаме да Ви предложим възможно най-добро преживяване, за да се уверим, че се радвате на нашия Сай/Услуги днес, утре и в бъдеще. Също така е наша цел да бъдем колкото се може по-открити и по-прозрачни с нашите потребители що се отнася до личните данни, които събираме, за да предлагаме тези услуги, за начина, по който се използват и на кого е възможно да изпратим тези данни.

Асоциацията за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, събира Вашите лични данни коректно и законосъобразно съгласно Вашите законни права. Основната цел за събиране на личните данни е да Ви предложим безопасен, оптимален, ефикасен и персонализиран опит. Чрез попълване на Вашите данни на нашия Сайт, Вие се съгласявате, че е възможно Вашите лични данни да бъдат използвани, за да:

се позволи използване на сайта и/или нашите услуги, за да се предоставят свързани услуги.

Ви се изпращат информации и за да се задоволяват изисквания.

се извършват статистически анализи и за да се развие нашият сайт и нашите услуги

се спазват текущите закони и регламенти и нашите Срокове и Условия.

Съгласно Вашето съгласие, Асоциацията за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, може да използва събраните данни и за други цели, за които ще бъдете информирани към момента на събиране на данните.

Тези информации ще бъдат запазени от нас колкото време са необходими за изпълнение на целта, за която са били събрани.

Целта на събиране на данните е: информиране на посетителите/клиентите (Купувачите) относно ситуацията на техния профил в www.danubeon2wheels.eu, информиране на потребителите/клиентите относно еволюцията и състоянието на поръчките, оценяване на продукти и предлагани услуги, търговски дейности, за насърчаване на продукти и услуги, за маркетинг, реклама, медийни, административни, за разработване, пазарни проучвания, статистически и проследяване и мониторинг на продажбите и потребителско поведение.

IV. Продължителността, за която обработваме данните

Като цяло, Асоциацията за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, ще обработи Вашите лични данни колкото време е необходимо, за да се осъществят целите за обработване, упоменати по-горе.

V. Разкриване на личните данни

За изпълнение на целите на обработката, Асоциацията за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, може да разкрие личните Ви данни на партньори, на трети лица или на звена, подкрепящи www.rowadventure.eu при извършване на дейността чрез Сайта (например - куриерски фирми, доставчици на IT услуги и т.н.), или на обществените власти - централни/местни, при следните случаи:

за управление на Сайта;

ако това разкриване е необходимо за даване на премии или на други улеснения на субектите на данните, получени в следствие тяхното участие в различни промоционални кампании, организирани от Асоциацията за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш чрез Сайта;

за поддръжка, персонализиране и подобряване на Сайта и на услугите, извършвани чрез него;

за извършване анализ на данните, тестване и проучване, мониторинг на тенденциите за използване и дейност, развитие на характеристиките за сигурност и идентифициране на потребителите;

за предаване на търговски маркетингови послания, при условията и границите, предвидени от закона;

когато разкриването на личните данни се предвижда от закона и т.н.

VI. Трансфер на данни с личен характер

Личните данни, предоставяни от Асоциацията за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш могат да бъдат трансферирани извън Румъния, но само към държави от Европейския Съюз.

VII. Права и достъп на клиента до лични данни.

Съгласно изискванията на Закон 677/2001, ГДПР(ЕС) № 679/2016 за защита на лицата от гледна точка обработване на личните им данни и свободното обръщение на тези данни, изменен и допълнен, Асоциация за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, има задължението да администрира при сигурни условия и само за уточнените цели, личните данни, които Вие ни предоставяте.

В качество на субект на данните, също така имате правото да не бъдете подложен на автоматизирано индивидуално решение, съответното да не сте субект на решение, взето само на база дейности за автоматична обработка, включително създаване на профили, което има правни ефекти, засягащи субекта на данните по сходен начин, при значима мярка;

Прочитайки информациите, съдържащи се в Нашата политика за бисквитки, Вие се запознавате с това, че Ви се дават правата предвидени от закона, съответно:

правото на информиране, съответно правото да получите детайли относно дейностите за обработване, извършвани от Асоциация за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, съгласно описаното в настоящия документ.

правото на достъп до данни, съответно да получавате потвърждение от Асоциация за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, относно обработване на личните данни, както и детайли относно дейностите за обработване, както и начина, по който се обработват данните, целта, за която се прави обработването, получателите или категориите получатели на данните и т.н.;

правото на промяна, съответно правото да се получи коригиране, без оправдано забавяне, от Асоциация за Инициатива и подкрепа за юго-източна Румъния, Кълъраш, на неточните/необоснованите лични данни, както и допълване на непълните данни; Коригирането/попълването ще се извести на всеки получател, към когото са предадени данните, с изключение на случая, в който това се окаже невъзможно или предполага непропорционални усилия.

право на възражение;

право на заличаване на данните ,без неоправдани забавяния ("правото да бъдеш забравен"). Съгласно Регламент 2016/679/ЕС, можете да упражните по всяко време правото си да поискате заличаване на всички информации относно Вас. В този смисъл можете да ни изпратите искане на нашия адрес за контакти или на имейл адреса ни, за да актуализираме Вашите лични данни в нашата база данни;

правото да се обърнете към правосъдието при нарушаване на Вашите права, гарантирани от Закон 677/2001 за защита на лицата от гледна точка на обработване на личните данни и свободното движение на тези данни.        

Ведно с това имате правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни и да изискате цялостното или частичното им изтриване.

Можете да упражните правата, разписани в Европейския регламент за защита на личните данни с писмено искане, изпратено на адрес бул. Републичии № 50В, Кълъраш, Румъния или на адрес contact@danubeon2wheels.eu.

От дата 25 Май 2018 г. сме на Ваше разположение за всякакви информации относно обработването на Вашите лични данни, на адрес contact@danubeon2wheels.eu.

Тази интернет страница използва файлове тип бисквитки (cookie). За повече информации относно начина, по който се използват тези файлове, Ви молим да достъпите следния линк: https://www.danubeon2wheels.eu/static/politika-cookie-biskvitki

UE BG GOV INTERREG