индикатори

  • ИДЕНТИФИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦИКЛИНГОВИТЕ ТРАКОВЕ В КРЪСТНО - ГРАНИЧНИЯ ОБЛАСТ РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ В ПРОЕКТА „DANUBE ON 2 WHEELS” (български) - https://www.danubeon2wheels.eu/study_the_routes_bg.pdf

 

 

 

UE BG GOV INTERREG